Apie seniūniją

Taurakiemio seniūnijos istorija

Taurakiemio seniūnija

Seniūnija yra pietvakariniame Dubravos miško pakraštyje, kairiajame Nemuno krante, apie 3 km. į šiaurę nuo Darsūniškio. Iki rajono centro – 28 km.

Seniūniją supa Dubravos miškas, Kauno marių pakrančių miškai, Viršužiglio ir Arlaviškių miško parkai, Arlaviškių botaninis draustinis, Užupių miškas. Bendras miškų plotas – 2701 ha.

Seniūnijoje yra Kadagių slėnis, kurio Lietuvoje daugiau niekur nėra, svarbiausias Arlaviškių botaninio draustinio akcentas. 2013 metais pripažintas geriausia Lietuvos turizmo traukos vietove.

Kadagių alėja

Seniūnijos teritoriją kerta valstybinės reikšmės keliai:
a) krašto kelias Kaunas – Prienai;
b) rajoniniai: Kaunas – Arlaviškės; Kaunas – Margininkai – Piliuona.

Seniūniją sudaro 13 kaimų: Arlaviškių, Dobilijos, Guogų, Leonavo, Margininkų, Piliuonos, Sietyno, Taurakiemio, Tursono, Užupių, Vyčiaus, Vainatrakio ir Viršužiglio.

Seniūnijos centras – Piliuona (virš 800 gyventojų) istoriniuose šaltiniuose minima nuo 1586 m. (Darsūniškio inventoriuje), turėjo 20 valakų žemės, 1744 m. priklausė Darsūniškio parapijai. Ties Piliuona 1812 m. Napoleono armijos dalys kėlėsi per Nemuną. Kairiajame Nemuno krante, Guogų kaimo lauke yra Guogų – Piliuonos piliakalnis. Piliakalnio likučiai tyrinėti 1955 – 56 metais. Surasta brūkšniuotosios keramikos liekanų ir III – IV a. geležinis lenktas peiliukas. Radiniai siekia III – XIII a. Spėliota jog čia yra buvę Pilėnai, kur 1336 m. kunigaikštis Margiris didvyriškai kovojęs su kryžiuočiais ir jų talkininkais. Tačiau kasinėjimų metu tai nepatvirtinta. (O. Navickaitė Guogų – Piliuonos piliakalnis, Lietuvos Mokslų Akademijos Darbai, serija A. 1 (6) 1959, 89 – 100).

Taurakiemio kultūros centro direktorės Laimutės Vyliaudienės iniciatyva 1997 metais įkurta „Piliuonos“ tautodailės studija. Jos vadovė Regina Juodžbalienė jau 15 metų vadovauja šiai studijai, kuri Lietuvoje yra unikalus reiškinys, savo sudėtyje jungiantis net 21 tapytoją. Taurakiemio kultūros centro tautodailės studija „Piliuonos“ ne tik savo pavadinimu garsina seniūnija, bet ir paveiksluose fiksuoja gimtų vietų vaizdus.

 

Piliuonos herbas

Piliuonos, Taurakiemio herbas

Taurakiemio herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m. vasario 20 d. dekretu. Herbo etalono autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas.
Piliuonos herbe įamžintas unikalus netoli Piliuonos, esantis Kadagių slėnis, kurio Lietuvoje daugiau niekur nėra. Piliuonos herbe žalias kadagys su mėlynomis uogomis vaizduojamas sidabriniame lauke, kuris heraldikoje reiškia vandenį. Tokiu būdu pabrėžiama vietovės lokalizacija prie didelių vandens telkinių – ilgiausios Lietuvos upės Nemuno ir Kauno Marių.
Seniūnijoje žemės ūkiui plėtoti sąlygos neblogos: virš 140 ūkininkų. Stambiausias ūkininkas Audrius Banionis.

 

Gyventojai

Plotas – 7500 tūkst. hektarų. 2013 metų pradžioje gyveno virš 2100 gyventojų.
Pagal amžiaus grupes gyventojai pasiskirstę sekančiai:
Iki 7 metų – 150, 7-18 metų – 260, 18-45 metų – 1300, 45-90 metų – 390.
Moterys, kurių amžius 16-45 metai – 460. Vyrų, kurių amžius 16-45 metai – 430.

Seniūnijoje yra Piliuonos gimnazija su Viršužiglio darželio grupe.

Seniūnijoje yra medicinos įstaigos: Piliuonos ambulatorija.

Seniūnijos teritorijoje veikia visuomeninės organizacijos: Margininkų kaimo bendruomenės centras, Taurakiemio bendruomenės centras, Dobilijos bendruomenės centras ir Piliuonos bendruomenės asociacija.

Veikia Piliuonos pašto skyrius, Piliuonos biblioteka, Samylų kultūros centro Taurakiemio laisvalaikio salė. Yra dvi bažnyčios Margininkų ir Viršužiglio, Piliuonos koplyčia.

Veikia dvejos kapinės: Margininkų ir Viršužiglio.

Taurakiemio seniūnijos teritorijoje veikia apie 10 įmonių. Gyventojai dirba medienos apdirbimo, maisto, paslaugų teikimo, švietimo srityse.

Seniūnijos problemos – augantis nedarbas, mažai žmonių turinčių savo privatų verslą arba įmones.

*****************************************************

Adresas: T. Masiulio g. 6, Piliuonos k., Taurakiemio sen., Kauno r.
tel. (8 37) 56 88 23, el. p.: seniunija@taurakiemis.krs.lt

 

 

Seniūnė

Danutė Glinskienė

Tel. (8-37) 56 88 23

Mob. tel.  8 687 45 351

el. p. danute.glinskiene@taurakiemis.krs.lt

     

Seniūno pavaduotoja

Irma Silkauskienė

Tel./faks. (8-37) 56 88 98

Mob. Tel. 8 670 94427

el.p. irma.silkauskiene@taurakiemis.krs.lt

 

Jūratė Keturakienė

specialistė

Tel. (8-37) 568822

el p. jurate.keturakiene@taurakiemis.krs.lt

 

 

Socialinio darbo organizatorė

Zita Martovičienė

Tel. (8-37) 56 88 22

Mob. tel.  8 674 17 806

el. p. zita.martoviciene@taurakiemis.krs.lt

 

Atvejo vadybininkė

Jolita Romualda Račkaitienė

Tel. (8-37) 56 88 22

Mob.tel. 8 606 68 306

el. p. j.rackaitiene@kaunorspc.lt