NORINTIEMS RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ (ŪKININKO SODYBOS VIETAI PARINKTI)

 

Norintiems rengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą (ūkininko sodybos vietai parinkti), reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrių. Procedūriniai dokumentai ir projektas rengiami ŽPDRIS (žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema) sistemoje.

Kauno rajono savivaldybės administracija yra planavimo sąlygas rengianti institucija, į kurią dėl sąlygų išdavimo kreipiasi planavimo organizatorius (žemės sklypo savininkas) gavęs Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo įsakymą dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Reikia užpildyti prašymą planavimo sąlygoms gauti.
Su prašymu  pateikti šių dokumentų kopijas:
1.Žemės sklypo planą ar žemės sklypo ribų planą;
2.Žemės sklypo nuosavybės dokumentą;
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo įsakymą dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektus tvirtina Nacionalinė žemės tarnyba  prie Žemės ūkio ministerijos, kai juos nustatyta tvarka patikrina valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekanti institucija.

Atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-11 įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintos Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-28 įsakymu Nr. 3D-438/D1-614 (TAR, 2014-07-29, Nr. 10608).

Rašyti komentarą