Kultūros paveldas

Kultūros paveldo objektas ir adresas Unikalus kodas LR kultūros vertybių registre Statusas
Ornamentuotas kryžius, Kauno r. sav., Margininkų k., Bažnyčios g. 2 9213 Įrašytas į registrą
Parapinės bažnyčios kompleksas, Kauno r. sav., Margininkų k., Bažnyčios g. 2 1373 Valstybės saugomas
Guogų piliakalnis V–XIV m. e. a. su gyvenviete (kompleksas), Kauno r. sav., Guogų k. 5074

1,94 ha

Įrašytas į registrą
Piliakalnis Piliuonos, Guogų (priklauso kompleksui) 36152 Registrinis
Piliuonos, Guogų gyvenvietė, priklauso kompleksui, Guogų k. 36153 Registrinis
Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia, Kauno r. sav., Margininkų k., Bažnyčios g. 2 22371 Valstybės saugomas
Varpas, Kauno r. sav., Margininkų k., Bažnyčios g. 2 9212 Įrašytas į registrą
Varpinė, Kauno r. sav., Margininkų k., Bažnyčios g. 2 22372 Valstybės saugomas
Viršužiglio dvarvietė, Kauno r. sav., Viršužiglio k.  (prie marių, miške) 31212 Įrašytas į registrą