KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame Kauno rajono seniūnijų bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017–06–29 tarybos sprendimu                    Nr. TS-257 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.
Taurakiemio seniūnijoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje 2017 liepos 20 d. protokoliniu sprendimu  patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:

25.3. –  kultūrinė ir švietėjiška veikla.

 

Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 12 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 100 kabinete  (Savanorių pr. 371, Kaunas ).

 

Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Tatarūnis,

tel. nr.   (8 37) 30 55 39,  el.paštas: algirdas.tatarunis@krs.lt

 

Dokumentai:
Finansavimo aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracija
Lėšų naudojimo sutartis

Rašyti komentarą