KVIETIMAS

2017 m. spalio 30 d. 15:00 val. kviečiame atvykti prie Taurakiemio seniūnijos adresu T.Masiulio g. 6, Piliuonos km., Taurakiemio sen.

Policijos pareigūnai žymės Jūsų dviračius, telefonus bei kitus atsineštus daiktus. Pirmiesiems atvykusiems bus įteiktos simbolinės dovanėlės.

Norint pasižymėti dviračius, dviračių savininkams su savimi turėti asmens tapatybės dokumentą ir (jei turite) dviračio įsigijimo dokumentus, dviračio pasą.

16.00 val. Seniūnijos patalpose pareigūnai suteiks informaciją apie kriminogeninę padėtį, daromų turtinių ir smurtinių nusikaltimų pobūdį Taurakiemio seniūnijos teritorijoje, atsakys į bendruomenei aktualius klausimus, susijusius su policijos veikla. Teiks informaciją kaip įkurti Saugios kaimynystės ir Saugaus vienkiemio grupes bei kokiais būdais kurti saugią aplinką Kauno rajone.

Kultūros paveldo departamentas prašo pagalbos tramdant „juoduosius archeologus“

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau Departamentas) vis dažniau gauna informaciją apie galimai neteisėtą kilnojamų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, paiešką, naudojant metalo ieškiklius  ar nelegaliai kasinėjant.

Pastebėta, kad neteisėti žemės judinimo darbai atliekami nuo gyvenviečių ar pagrindinių kelių nutolusiose vietovėse. Vadinamieji „juodieji archeologai“ neteisėtai judina žemės sluoksnius Kultūros vertybių registre įrašytuose objektuose ar kultūros paveldo vietovėse.

Atsižvelgiant į pastaruoju metu suintensyvėjusią „juodųjų archeologų“ veiklą, Departamentas prašo gyventojų pagalbos: pastebėjus „juoduosius archeologus“ – žmones kasinėjančius žemę, dirbančius su metalo ieškikliais – apie tai informuoti savivaldybių seniūnijas.  Šios apie tai praneš paveldosaugos specialistams, artimiausiems policijos skyriams ir Kultūros paveldo departamento Kauno skyriui.

KRS inf.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame Kauno rajono seniūnijų bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau Priemonė).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2017–06–29 tarybos sprendimu                    Nr. TS-257 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.
Taurakiemio seniūnijoje išplėstinėje seniūnaičių sueigoje 2017 liepos 20 d. protokoliniu sprendimu  patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:

25.3. –  kultūrinė ir švietėjiška veikla.

 

Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 12 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 100 kabinete  (Savanorių pr. 371, Kaunas ).

 

Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Tatarūnis,

tel. nr.   (8 37) 30 55 39,  el.paštas: algirdas.tatarunis@krs.lt

 

Dokumentai:
Finansavimo aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracija
Lėšų naudojimo sutartis

Informacija dėl Taurakiemio seniūnijos seniūnaičių rinkimų

TAURAKIEMIO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ 2017 M. RINKIMŲ TVARKARAŠTIS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO  TVARKOS APRAŠAS

 

Kandidatų sąrašas:

Arlaviškių seniūnaitijos – Jolita Abugelienė, gim.1972-09-07, deklaruota gyvenama vieta – Kadagių Slėnio g.110, Arlaviškių km.

Viršužiglio seniūnaitija – Kęstutis Malinauskas, gim.1955-09-12, deklaruota gyvenama vieta – Pamario g. 5, Viršužiglio kaimas

Margininkų seniūnaitija – Vidmantas Jocius, gim.1963-06-02, deklaruota gyv. vieta – Pasagos g. 16, Dobilijos kaimas

Naujosios Piliuonos seniūnaitija – Kazimieras Martovičius, gim. 1961-02-10, deklaruota gyv. vieta Piliuonos g. 21, Piliuonos kaimas,       Artūras Tamkutonis,gim. 1959-11-07,  gyv. Karjero g. 18, Piliuonos k.

Senosios Piliuonos seniūnaitija – Vaidė Sakalauskienė, gim.1977-06-09, deklaruota gyv. vieta Pamiškės g. 5, Piliuonos k.

Kauno tardymo izoliatorius ieško Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų arba pretendentų į pataisos pareigūno profesinį mokymą.

 Darbo aprašymas:


Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, funkcijas, susijusias su suimtųjų ir nuteistųjų apsauga ir priežiūra, bei vidaus tvarkos taisyklių, dienotvarkės vykdymo užtikrinimu Kauno tardymo izoliatoriuje.

Daugiau informacijos Kauno tardymo izoliatoriaus internetiniame puslapyje ir Facebook paskyroje. 

 

Įmonė siūlo:

 1. Galimybę nemokami sportuoti (įrengta puiki sporto salė įstaigoje);
 2. kompensaciją už transporto išlaidas (vykimas iš/į darbą)
 3. nemokamus mokymus tarnybos vietose ir kvalifikacijos kėlimo kursus;
 4. tarnybinę uniformą;
 5. atlyginimą: nuo  600 Eur (bruto) + stabiliai mokamus priedus (už rangą,

kvalifikacinę kategoriją)+ papildomą apmokėjimą už viršvalandžius

bei darbą poilsio ir švenčių dienomis, + atlyginimo didėjimą kas trejus metus

 1. teisę gauti ankstyvesnę pensiją
 2. 30 kalendorinių dienų atostogų, atsižvelgiant į tarnybos stažą kasmetinės atostogos ilgėja iki 45 k.d.
 3. socialines garantijas (studijuojantiems mokymosi atostogų metu mokamas

vidutinis darbo užmokestis)

 1. suteikiamos lengvatos tėvams, auginantiems 2 ir daugiau vaikų iki 12 m) 
 2. leidimą dirbti kitą (papildomą) darbą laisvu nuo tarnybos metu

 

Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
  (neturintiems profesinės kvalifikacijos – organizuojamas nemokamas profesinis mokymas). Visa informacija:
  http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/informacija_stojantiesiems.html
  2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;
  4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute

 

Apie darbdavį:

Kauno tardymo izoliatorius – bausmių vykdymo sistemos įstaiga pavaldi Kalėjimų departamentui prie LR TM